Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Archiv

DHCP - Příručka administrátora

Pravděpodobně proto, že se jedná o problematiku opravdu speciální a ne zrovnamasově spotřebitelskou, dočkala se hojně využívaná a dosti důležitá služba DHCP konečně monografickéh...

Pravděpodobně proto, že se jedná o problematiku opravdu speciální a ne zrovna
masově spotřebitelskou, dočkala se hojně využívaná a dosti důležitá služba DHCP
konečně monografického zpracování i v českém jazyce. Velmi potěšující je, že se
jedná o překlad textu autorů více než zasvěcených: oba dva se víceméně na
tvorbě protokolu a služby DHCP podíleli, takže se vám dostává informací z první
ruky.
Nebudu příliš přehánět, když vám hned na počátku prozradím, že v knize najdete
o DHCP prakticky všechno. Nadneseně řečeno, co není tady, tak to buď služba
DHCP neumí, nebo to tak jako tak jinde nenajdete. Text je rozdělen na čtyři
základní části, jež velmi podrobně, prakticky do detailu, popisují zvolená
témata. První oddíl svazku zahrnuje čtyři úvodní kapitoly, v nichž najdete
nejen pojednání o protokolové sadě TCP/IP, ale především východiska pro samotné
navržení a konečné provedení protokolu DHCP. Dozvíte se, jak to celé vlastně má
pracovat a jak to opravdu funguje, když vše dobře nastavíte. Část druhá jde pak
k jádru věci, a to doslova. V sedmi kapitolách zde najdete nejdetailnější
výklad o DHCP, jaký je k mání: podrobně můžete prozkoumat formát zpráv, jež
služba využívá, seznámit se s variantami provozu podle situace klientských
počítačů a zjistit možnosti, jaké se vám nabízejí. Podrobně jsou zde především
zpracovány tzv. volby (options) protokolu, jež představují jeho hlavní
potenciál pro administraci.
Třetí část pojednává o reálných implementacích služby DHCP. Najdete zde jak
popis serverové platformy Microsoftu, zastupující komerční sféru, tak variantu
od ISC, jež je k dispozici volně a představuje vlastně referenční implementaci,
neboť tato byla sestavena právě na základě tvorby definice protokolu. Dále se
autoři zaměřili na zavedení spolehlivé infrastruktury, optimalizaci služby,
řešení různých problémů a např. využití v sítích IPv6. Poslední oddíl knihy je
vlastně referenční příručkou, mimo jiné i s přehledem další literatury.
Jak jsem se už zmínil, nic lepšího o DHCP nenajdete, a to ani mezi anglicky
psanými tituly.

Autoři: Ralph Droms,
Ted Lemon
Vydavatelství:Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 490
Doporučená cena: 590 Kč

autor Patrik Malina


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*