Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Archiv

Krátké zprávy

Fujitsu Siemens Computers a Tiscali uzavřely dohodu, v jejímž rámci budou osobní počítače Fujitsu Siemens Computers dodávány s nainstalovaným přístupem na internet právě prostřednic...

Fujitsu Siemens Computers a Tiscali

uzavřely dohodu, v jejímž rámci budou osobní počítače Fujitsu Siemens Computers
dodávány s nainstalovaným přístupem na internet právě prostřednictvím Tiscali.
Smlouva se týká 14 evropských zemí, ČR nevyjímaje, ve kterých firma Tiscali
poskytuje své služby.-jpForum 2002 popáté

Již popáté proběhne 6. a 7. února ve Veletržním paláci setkání prodejců
výpočetní techniky Forum 2002. Cílem akce, jejímž pořadatelem je společnost
Expert & Partner a která je součástí stejnojmenné celoevropské aktivity firmy
Tech Data/Computer 2000, je setkání výrobců se stávajícími, ale i potenciálními
obchodními partnery.-jpEtika podnikání věcí veřejnou

Sdružení pro informační společnost (SPIS) zahájilo veřejnou diskusi k etice
podnikání v ČR. Důvodem akce je neprůhledné zadávání veřejných zakázek,
netransparentnost výběrových řízení, korupce atd. Prvním počinem byl diskusní
večer, jehož se zúčastnili nejen zástupci politické sféry (H. Marvanová, J.
Kasl, S. Gross, M. Mazel), ale zejména představitelé českých firem, podnikatelé
a zástupci podnikatelských svazů a institucí. SPIS hodlá v podobných diskusích
pokračovat a nabídnout řešení, která by měla výrazně zmenšit prostor pro
korupci a pomoci zpřesnit legislativu. Odkaz: www.spis.cz-jp3x Logica

Společnost Logica dokončila první implementaci CRM řešení založeného na
mySAP.com v Českých radiokomunikacích. Dále společnost představila nové služby
pro podniky, které od začátku letošního roku vstupují na částečně
liberalizovaný trh s elektřinou (např. audit a testování obchodní a
podnikatelské strategie, audit IS, školení zaměstnanců).
Poslední novinkou je udělení statutu mySAP Alliance Service Partnera, v jehož
rámci může Logica nejen poskytovat služby spojené s implementací a podporou
systémů SAP, ale i dodávat uživatelské licence.
Odkaz: www.logica.cz-jpCNAP v roce 2

Jana Pelikánová

Rok a tři čtvrtě uplynuly od zahájení prací na projektu síťové akademie Cisco v
České republice. Jako první byla otevřena regionální akademie při Českém
vysokém učení technickém a společnosti CESNET. Organizátoři stáli před úkolem,
který se rozhodně nezdál lehkým. A ani nebyl.

Dnes existuje šest akademií a je jimi pokryto prakticky celé území našeho
státu. Regionální akademie můžete nalézt již nejenom v Praze, ale také v Plzni,
v Ostravě, v Pardubicích, v Brně a v Písku.

Za dobu své existence tyto instituce kromě vlastních studentů připravily již
více než šedesát lektorů pro síť devětadvaceti lokálních akademií. Můžete je
najít v takových městech, jako je Tábor, Česká Třebová, Rokycany, Opava, Štětí
či Hradec Králové. Podrobný seznam všech lokálních CNA akademií samozřejmě
naleznete na webu akademie (www.cisco.cz/cna). Dvanáct z těchto dvaceti devíti
akademií již pravidelně učí.


Lék pro regiony postižené nezaměstnaností

V současné době studuje některý ze čtyř semestrů kursu CNAP 464 studentů. V
průběhu prvního roku studium dokončilo 39 absolventů. Ačkoliv čtyři z nich
opustili současně i brány vysoké školy, nalezli na Ostravsku, v regionu silně
zatíženém nezaměstnaností, okamžitě práci v oboru počítačových sítí.

Většina z otevřených lokálních akademií je nebo v nejbližší době bude vybavena
nezbytným laboratorním zařízením, které je základní podmínkou toho, aby mohly
začít vyučovat. Laboratorní zařízení, jehož cena se pohybuje okolo 500 tisíc
Kč, se podařilo získat nejenom díky podpoře společnosti Cisco Systems Česká a
Slovenská republika, ale také díky jejím partnerům, např. společnost
Hewlett-Packard či Infinity.

Dalším úspěchem, kterým se projekt CNAP v České republice může pochlubit, je
oblast rekvalifikací. Síťovou akademii Cisco se podařilo úspěšně začlenit do
soustavy rekvalifikačních kursů. V Mostě, centru druhé oblasti s kriticky
vysokou nezaměstnaností, slouží osnova rekvalifikačního kursu vytvořená na
základě CNAP jako pilotní projekt, jehož devatenáct posluchačů nyní úspěšně
zakončuje druhý semestr. I v tomto případě platí, že mnozí z frekventantů
kursu, jež nemohli nalézt práci, nastoupili po absolvování prvého semestru u
místních síťařských firem a rekvalifikační kurs dokončují již jako zaměstnaní.
Totéž platí i o mnoha dalších studentech středních a vysokých škol, kteří po
absolvování prvních dvou semestrů nastupují jako brigádníci či externisté u
firem orientovaných na počítačové sítě a datové komunikace.


Budoucnost CNA potřebuje finanční podporu

V oblasti rekvalifikací byla podepsána smlouva o spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí, která umožnila nejen podílet se na otevření
Celonárodního centra pro distanční vzdělávání dospělých, ale také poskytuje
prostor k ještě hlubšímu začlenění projektu CNAP do vzdělávacího systému v naší
zemi.

A jaké jsou plány do budoucna? Především dokončit otevírání všech dalších
akademií tak, aby do konce tohoto školního roku bylo pokryto celé území
republiky plánovanými čtyřiceti až padesáti lokálními akademiemi. Jedním až
dvěma pilotními projekty by měl být spuštěn druhý stupeň projektu CNAP,
semestry 5. až 8. Jde o vysoce náročné studium, které umožní absolventům
semestrů 1. až 4. získat vzdělání na úrovni Cisco Networking Professional.
Otevření těchto akademií je však vázáno na získání značných finančních
prostředků na zakoupení zařízení nezbytného k výuce.
autor Jana Pelikánová


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*