Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Software

Bude letos dobrý rok pro MS Office 2003? - dokončení

V minulém čísle jsme si prohlédli novinky v základních programech kancelářskéhobalíku Microsoft Office 2003. V dnešním povídání se seznámíme se čtyřmi programy, které stojí obč...

V minulém čísle jsme si prohlédli novinky v základních programech kancelářského
balíku Microsoft Office 2003. V dnešním povídání se seznámíme se čtyřmi
programy, které stojí občas trochu v pozadí a základní sadu v různých
variantách doplňují. Ve dvou případech se jedná o protřelé harcovníky, druhé
dva se o uživatelskou přízeň ucházejí poprvé. Začneme těmi prvními:


FrontPage 2003 luxus pro váš web

FrontPage je uživatelům kancelářských produktů firmy Microsoft dobře známý.
Pokud byste se s ním ještě nesetkali, vězte, že se jedná o velice sofistikovaný
WYSIWYG editor webových sídel, vybavený bohatou sadou nástrojů a pomůcek. Že
jde o "zavedenou firmu", poznáte i ze seznamu novinek nové verze na první
pohled je jich docela málo, takže by se mohlo zdát, že již není co vylepšovat.
Nicméně už zběžné prolistování ukazuje, že tentokrát zvítězila kvalita nad
kvantitou a většina bude pro uživatele skutečným přínosem.

První takovou novinkou je nový "pohled" na upravovanou stránku. V originále se
jmenuje Split a zobrazuje paralelně zdrojový HTML kód i návrh stránky. Obě
části jsou samozřejmě synchronizované, takže ihned vidíte dopad svých zásahů.
Prakticky jej můžete vidět na obrázku 1, kde si rovněž můžete povšimnout
různých drobných změn a vylepšení uživatelského rozhraní programu např.
přehlednějšího uspořádání okna se zdrojovým kódem nebo v horní části editoru
TAGů. Také si všimněte možnosti zobrazovat v levém panelu strukturu webu přímo
jako navigační strom, takže není třeba u složitějších webů hledat stránky v
nepřehledných adresářových strukturách.

Velmi kvalitně byla vylepšena podpora práce s obsahem stránek. Díky podpoře
dynamického HTML můžete pracovat s vrstvami objektů na stránce, a dokonce i
definovat různé animace, skrývání a přechody mezi nimi. Objekty v jednotlivých
vrstvách se mohou skrývat a zase objevovat, překrývat či zapouzdřovat, jak je
vám libo.

Významným přínosem při zpracování komplikovaných grafických návrhů webových
stránek je podpora dynamických šablon a podkladových obrázků. Pokud při
vytváření prvotního návrhu stránky vycházíte z předlohy vytvořené grafikem v
obrazové podobě, můžete si ji zobrazit v návrhovém režimu jako podklad stránky
a na ni pak rozmisťovat jednotlivé skutečné prvky. FrontPage vám dovoluje
podklad potlačit částečně i úplně, takže snadno zkontrolujete, co vám ještě
chybí dodělat, a navíc automaticky zajistí, aby nebyl vidět v ostré verzi na
webu. Samozřejmostí je možnost vycházet z předdefinovaných nebo uživatelsky
vytvořených vzorů webových stránek, jejichž počet se oproti předešlé verzi zase
o trochu rozrostl a je nyní spravován specializovaným panelem.

Pokud máte návrh hotový, můžete z něj udělat právě dynamickou šablonu a
zpřístupnit jej všem, kdo se podílejí na tvorbě obsahové stránky webu. Výhodou
dynamických šablon je, že lze určit oblasti, do nichž nebudou moci uživatelé
zasahovat, čímž snadno ochráníte jednotnost návrhu. Navíc pokud změníte
šablonu, automaticky se upraví vzhled všech odvozených stránek.

Export na webový server je nyní značně snazší díky pohledu "Publish view" (viz
obrázek 2), který zobrazí obsah místní i vzdálené kopie a umožní jednoduché
určení, co se má a co se nemá přenášet. Z dalších vylepšení mě zaujala hlavně
optimalizace HTML kódu, která odstraní ze souboru stránky nepotřebný balast a
zmenší tak její velikost. Dále bych jmenoval alespoň integraci XML, podporu
Macromedia Flash, interaktivních tlačítek a funkcí chování nebo vytváření
takzvaných "webových balíčků" pro snazší distribuci v rámci SharePoint Services.Publisher 2003 publikovat cokoliv

Program Publisher je rovněž dlouholetou součástí rozšířených verzí Microsoft
Office. Jedná se jak název napovídá o publikační software určený k tvorbě
nejrůznějších tiskovin. Aby byla činnost uživatele snazší, přibylo deset
připravených profesionálních návrhových sad (šablony různých typů dokumentů v
jednotném vzhledu viz obrázek 3) a několik osnov pro různé typy publikací např.
pozvánky, etikety na CD a DVD a osobní korespondenční sady (sada dopisních
papírů, adresových štítků, obálek a vizitek s jednotným designem).

Speciální záležitostí jsou takzvané e-mailové publikace, neboli elektronické
zprávy profesionálního vzhledu, opět v různých tematických provedeních typu
"dopis", "bulletin", "nabídka produktu", atd. Tvorbu těchto dokumentů
samozřejmě usnadňují specializovaní průvodci, možnost náhledu před odesláním,
ale i optimalizace pro různé typy poštovních klientů.

Navíc, jak si žádá doba, nemusí být výsledek určen pouze pro tiskový výstup
pomocí speciálních šablon můžete vytvářet například i návrhové vzory webových
stránek. Podpora elektronických publikací doznala patrně ze všech oblastí
nejvíce inovací. Kupříkladu Publisher disponuje speciálním editačním režimem
pro práci s webem, který je optimalizován právě pro tuto činnost, a lépe
zpřístupňuje potřebnou speciální funkcionalitu včetně správy a inkrementální
aktualizace webového sídla na serveru.

Pro vlastní práci má přichystané šikovné funkce typu Web Site Builder, jež
dokáže vygenerovat kostru webu podle vámi specifikovaných požadavků typu "chci
prodej produktů", "chci popis služeb", "chci zobrazení kontaktních informací",
apod. Jinou možností tvorby nového webu je využít pomoc webového průvodce na
vytvoření webu zadaného typu, nebo můžete vytvářet přímo jednotlivé stránky
podle některé z dvaceti připravených typových šablon (např. často kladené
dotazy, události, novinky, kontakty, projekt, apod.).

Samozřejmě že program prošel podobnou obrodou vzhledu jako celá kancelář (viz
obrázek 4). Tomu odpovídá celkový vzhled, podpora Tablet PC, využití panelů
úloh, prohledávací panely a mnoho dalších drobností, o kterých jsme se
zmiňovali minule. Navíc změn doznaly i specializované funkce například bylo
vylepšeno fungování vodicích značek, nově lze definovat v rámci publikace více
"master" stránek a umístit do publikace "prázdné obrázky", to je místa, kam v
budoucnosti doplníte například fotografii z digitálního fotoaparátu. Dále byly
rozšířeny možnosti formátování a vazby odstavců, zarovnání sloupců a funkce
předtiskové kontroly. Vylepšena byla úvodní stránka aplikace a rovněž práce s
stránkami nový třidič stránek usnadní správu jejich pořadí, podpora myší s více
tlačítky pak pohyb po pracovní ploše.

Zajímavou funkcí je nový Mail and Catalog Merge Wizard, který slouží k
slučování dat z různých zdrojů do připravené publikační šablony. Do šablony lze
takto začleňovat části dokumentů jiných aplikací např. texty, tabulky z
tabulkového kalkulátoru, ale i obrázky, čímž můžete vytvořit třeba
profesionální katalog výrobků se začleněnou dokumentací. Funkce samozřejmě
zvládne i rozvinutí šablony podle databázových záznamů.

A co by to bylo za DTP program, kdyby nebyly vylepšeny i tyto funkce: Publisher
zvládne výstup do kompozitního CMYK postskriptu určeného pro další zpracování,
vylepšena byla podpora tiskových separací, konverze RGB palety do CMYK a správa
barev.OneNote 2003 na společnou notu?

Tato zcela nová aplikace přibyla do sady Office patrně v důsledku zvýšené
podpory technologií okolo Tablet PC. Jedná se v podstatě o velice komfortní
náhradu za program WordPad. Stojí na velmi jednoduchém nápadu poskytnout
uživateli flexibilní náhradu za papírový poznámkový blok, ovšem je dovedený ke
značné dokonalosti, o čemž svědčí už samotná skutečnost, že poznámky mohou mít
velice variabilní podobu vedle klasického textového vstupu z klávesnice můžete
do poznámek vkládat také obrázky, rukou (myší) kreslené skeče a grafy, ale
třeba i diktované zvukové poznámky. Ukázku vidíte na obrázku 5. Navíc použijete-
li pero pro Tablet PC lze ručně psané poznámky převádět na text.

Samotné uspořádání programu je koncipováno tak, aby jednak samotný program byl
vždy po ruce (po spuštění jej najdete ve systémovém pruhu Windows), jednak aby
byly již vytvořené poznámky pěkně pohromadě, snadno dostupné a dosažitelné.
Jednoduchosti a přímočarosti obsluhy je podřízeno vše, takže se uživatel nemusí
vůbec starat například o ukládání toho, co vytvořil. Program všechno ukládá
okamžitě, a o rozepsanou poznámku nepřijdete ani při výpadku napájení počítače.

Ovládání programu je dostatečně intuitivní a autoři se snažili maximálně jej
přizpůsobit zvyklostem používání papírového bloku. Podívejme se na uspořádání
na obrázku 3. Uživatel má k dispozici libovolný počet poznámkových složek
(kartotéková ouška v horní části obrazovky) členěných podle potřeby např. podle
projektů nebo typu obsažených poznámek. Každá složka může obsahovat opět
libovolný počet "stránek" (ouška po pravé straně), které mohou být dále
seskupeny do dvou úrovní. Každá stránka má pak oblast hlavičky, kam je možno
zapisovat stejným způsobem jako do těla, nicméně se tato oblast neodsouvá ani u
dlouhých poznámek a je tak stále na očích.

Informace se do těla poznámek vkládají v režimu velmi připomínajícím psaní do
papírového bloku prostě někam kliknete myší a na toto místo píšete nebo
kreslíte. Program jednotlivé úseky ponechává na místě, kde vznikly, ale pokud
se potřebujete vrátit a něco doplnit, na rozdíl od papíru vám to umožní a místo
vytvoří odsunutím ostatních poznámek níž. Díky "ústřižkovému" uspořádání
poznámek na stránce se lépe pracuje s jejich přesouváním, ať už v rámci stránky
nebo mezi složkami.

Při vlastním zápisu máte k dispozici formátování do odrážek, číslovaných
seznamů a víceúrovňových osnov, takže poznámky budou přehledné. Navíc jsou k
dispozici šablony, aby měly stránky jednotný vzhled, a grafické příznaky, s
jejichž pomocí můžete zvýraznit třeba důležitost nebo úkol, který ještě není
hotový. Pokud pořizujete zvukový záznam, můžete během nahrávání poznámky také
zapisovat a program automaticky synchronizuje zvukový záznam s časem vzniku
poznámky, čímž značně zjednodušuje orientaci v nahrávce.

Poznámky vytvořené v programu OneNote nejsou solitérem stojícím opodál.
Samozřejmostí je vyhledávání jakéhokoliv slova ve všech textových poznámkách.
Ale nemusí u něj zůstat výseky můžete přenášet do jiných programů stejně
snadno, jako jejich obsah včleňovat na stránky poznámkového bloku. Pokud je
externím zdrojem nějaká stránka na internetu, OneNote si automaticky zapamatuje
její adresu, abyste se k ní mohli kdykoliv vrátit.

Šikovnou funkcí je speciální poznámka Quick Note, sloužící k rychlému záznamu
nějakého nápadu třeba během telefonního rozhovoru. Vyvolá se přes ikonu v
systémovém pruhu a jednoduchým způsobem ji lze "přišpendlit" na pracovní plochu
jako nalepovací papírek, takže se neztratí. Může obsahovat vše jako běžná
poznámka včetně zvukového záznamu.

Nezanedbatelnou výhodou elektronické podoby poznámek ve OneNote je vedle úspory
času, potřebného k přepisu z papírové podoby, také možnost sdílet poznámky v
rámci služeb SharePoint Team Services nebo sdíleného pracovního prostoru MS
Office. Můžete je okamžitě posílat i elektronickou poštou, což se děje přes
automatickou konverzi do formátu HTML, takže příjemce nepotřebuje žádný
speciální prohlížeč.InfoPath 2003 za formuláře krásnější

Posledním z dnešní čtveřice je program InfoPath. Jedná se o zcela novou
aplikaci určenou zejména pro opravdové úředníky, jejichž životním posláním je
vytvořit dokonalý formulář. Program má však cíle vyšší vytvořené formuláře a
vyplněná data je potřeba integrovat do dalších obchodních procesů. A na to se
dá s výhodou využít XML. V programu vytvoříte formulář postavený nad
uživatelským XML schématem a program vám umožní jeho snadné propojení s
webovými službami, takže budete moci snadno a flexibilně využívat ke své práci
informace obsažené v různých firemních informačních systémech, případně do nich
doplňovat výsledky své práce.

Program pracuje v zásadě ve dvou režimech návrhovém (vidíte na obrázku 6) a
pracovním. V návrhovém režimu je k dispozici vizuální editor formuláře,
doplněný řadou pomůcek usnadňujících návrh formuláře. Je to především bohatá
paleta prvků, ze kterých se formulář skládá, dále pak datový editor sloužící k
obsluze datové struktury formuláře a také různé návrhové vzory, ukázkové
šablony a projekty, ze kterých můžete při tvorbě nového formuláře vycházet. K
jednotlivým prvkům, z nichž formulář vytváříte jako ze stavebnice, lze
připojovat datová pole i skripty v jazyce VBScript nebo JScript.

V pracovním režimu je pak do formuláře doplňován obsah a tento je definovaným
způsobem ukládán XML souborů. Při vyplňování údajů přicházejí ke slovu různé
typy ověřování správnosti obsahu, dokončování kódu či vyhledávání informací.
Díky možnosti implementace skriptů můžete vytvářet formuláře s rozbalovacími
sekcemi či více pohledy na data a přímo je integrovat s elektronickou poštou
(včetně zabezpečení digitálním podpisem).

Výhodou použití formulářů (oproti standardním způsobům komunikace typu
rozeslání dotazu mailem a následného zpracování různých esejí a románů, které
se vám vrátí) je samozřejmě to, že se vám vrátí zcela konzistentní a dobře
zpracovatelná data s minimem kontraproduktivní kreativity tázaných. InfoPath
navíc podporuje dostupné standardy W3C (XML 1.0SE, DOM, XSD, XHTML, UDDI, WSDL,
SOAP a další), takže by neměla být problémem ani interoperabilita s dalšími
systémy v rámci firmy i mimo ni.

Vzhledem k tomu, že je InfoPath určen pro podnikové systémy, nepřekvapí, že je
vybaven funkcemi pro snadnou administraci uživatelských instalací, správu,
zamykání a verzování formulářových šablon nebo automatické instalace potřebných
částí z balíčků.


Dojmy

Všechny čtyři popisované aplikace se zdají být velice zajímavé a jsem
přesvědčen, že si své uživatele najdou. Zatímco FrontPage a Publisher pokračují
v započaté cestě a přinášejí svým příznivcům celou řadu velice dobrých a
užitečných vylepšení, výrazně usnadňujících práci, InfoPath poskytne zcela nové
dimenze pro zpracování informací především v prostředí dynamických firemních
informačních technologií. OneNote jistě zaujme každého, kdo si zapisuje či
kreslí do papírových bloků, a najde tudíž uplatnění v korporátní i individuální
sféře, když přispěje k lepší organizaci a zefektivní práce s poznámkami.
autor Jaromír Luhan


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*