Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Software

Sladká káva PowerJ Enterprise 2.5 od Sybase

Firma Sybase je jedním ze softwarových gigantů, který dodává sadu nástrojůsloužících k vývoji jakéhokoli typu aplikace v rámci jednotného vývojového prostředí, a zároveň integra...

Firma Sybase je jedním ze softwarových gigantů, který dodává sadu nástrojů
sloužících k vývoji jakéhokoli typu aplikace v rámci jednotného vývojového
prostředí, a zároveň integrací těchto nástrojů dociluje snadnější a
efektivnější práce. Vývojové prostředí jazyka Java PowerJ lze koupit samostatně
či v rámci balíku PowerStudio Full Edition, které kromě dalších menších
nástrojů obsahuje i program PowerBuilder. Z dalších aplikací jsou obsahem obou
balíků tyto produkty AppModeler, PowerSite, PowerDynamo a Jaguar CTS.
PowerJ Enterprise 2.5 umožňuje vyvíjet javovské aplikace jakéhokoli typu
vícevrstevné vnitropodnikové distribuované klient/server aplikace, OTLP
aplikace, aplety, komponenty ActiveX a JavaBean, javovské třídy a další.
Podporován je standard CORBA, vývojáři mohou využít i vlastnosti transakčního
serveru Jaguar CTS. Při instalaci je možno zvolit verzi naistalované JDK firmy
Sun (1.0.2 nebo 1.1.6), ale i SDK 1.5 Microsoftu; výsledné aplikace jsou
samozřejmě spustitelné na všech platformách Javy VM. Mezi nejvýznamnější
novinky oproti verzi 2.0 (kromě nových verzí dalších programů a aplikace
PowerSite) obsahuje program zejména knihovnu komponent grafického rozhraní Java
Foundation Classes firmy SUN JFC zvanou Swing (zahrnuje více než 200 tříd).
Jako databázové rozhraní používá PowerJ rozhraní JDBC, a to nativní jConnect,
DirectConnnect a OmniConnect, dále ovladače VisiChannel for JDBC firmy
Visigenic a XDB JetConnect. Vývojoví pracovníci tak mají zajištěn přístup ke
všem běžně používaným databázovým serverům (Sybase a Microsoft SQL Server, DB2,
Oracle a další), a to i v heterogenním prostředí.

Práce s programem
Práce s programem obdobně jako u jiných vývojových nástrojů začíná vytvořením
projektu, nezávisle na typu výsledné aplikace (javovské aplikace, aplety a
třídy, JavaBean, Jaguar komponenty). Prostřednictvím PowerJ lze i vytvářet
aplikace za pomoci SDK 1.5 Microsoftu, standardní je však použití knihoven JDK
verze 1.0.2 a 1.1 firmy Sun. Projekt obsahuje tzv. targets, které sdružují
veškeré objekty vytvořené a použité v projektu, a přispívají tak k lepší
organizaci prvků projektu. Každý target má svoji složku a obsahuje svoje
zdrojové soubory. K usnadnění vývoje je k dispozici několik průvodců, především
Class, Form a Target Wizard. Při vytváření formulářů poskytuje program možnost
využití databázových údajů, a to především na bázi vizuálního použití příkazů
jazyka SQL. Vlastní standardní práce při vývoji programu je obdobná jako u
jiných RAD (Rapid Application Development) programů tedy vizuální umisťování
ovládacích prvků a komponent na formulář tažením myší z ovládacího panelu se
snadným vyvoláním okna příslušné události. Vytvoření vlastního kódu opět
usnadňuje několik průvodců, což zrychluje práci a zmenšuje chybovost. Uživatelé
PowerBuilderu budou možná trochu zklamáni neexistencí technologie DataWindow
při práci s databázemi, ta se však má objevit v další verzi programu PowerJ.
Práci s kódem při vkládání událostí a metod usnadňují tzv. Reference Card
(seznam metod a vlastností jednotlivých objektů lze zvolit a za pomoci průvodce
zadat příslušné parametry a ihned je vložit do kódu). Orientaci v projektu
napomáhají okna hierarchie tříd, targets a objektů; např. u tříd jsou v právé
části okna graficky rozlišeny jednotlivé typy funkcí a je umožněn přímý přístup
k příslušnému kódu.

Další programy
PowerSite verze 1.5 je program určený pro vytváření webovských stránek.
Uživatel má k dispozici všechny běžné prostředky k vytváření internetovských
stránek (vizuální návrh, standardní komponenty, pracovní plochy apod.), program
podporuje režim WYSIWYG. K vytváření dynamických HTML stránek slouží
PowerDynamo. Ty mohou být různých typů od generování dat Dynamem na základě
jednoduchých SQL dotazů (tzv. šablony) přes použití JavaScriptů či apletů až po
tzv. Java servlety na straně serveru. Sybase SQL Anywhere v. 5.5.04 je relační
databáze, která se pyšní svými nepatrnými nároky a multiplatformním použitím.
Pokud nároky výsledné aplikace přesáhnou možnosti této databáze, Sybase nabízí
plynulý přechod na SQL Server. Součástí dodávky je také transakční server
Jaguar CTS verze 1.1.1 a dále AppModeler v. 6.1, pomocí něhož se vytvoří návrh
datového modelu aplikace.

Závěr
Vývojové prostředí firmy Sybase PowerJ verze 2.5 patří ke špičkovým produktům
programovacího jazyka Java, určeného zejména k vývoji klient/server
databázových internetovských či intranetovských aplikací. Plusem je i sada
dalších nástrojů, které uživatel dostane v rámci Power Studia (databáze SQL
Anywhere Server, PowerSite). Pro vývojáře zvyklé na PowerBuilder či Power++ se
zdá PowerJ být logickým prostředkem k vývoji zejména webovských aplikací a
apletů, program lze však doporučit i pro ty, kteří zvažují prostředí pro vývoj
javovských aplikací.9 0040/OK o

PowerJ Enterprise 2.5

+ rozsáhlá databázová konektivita
+ podpora velkého množství standardů
+ možnost začlenění komponent třetích firem
- nedostatečná tištěná dokumentace

K recenzi poskytla firma:
Sybase, s. r. o.
Tychonova 2, Praha 6
Cena: 55 320 Kč

autor Jiří Mičke


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.
 
*