Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Software

Upravujte soubory PDF v programu Microsoft Word - 4.díl

Při práci se soubory PDF už nemusíte instalovat a ani kupovat žádné speciální programy. Základní funkce totiž nabízí i Word.

Předcházející díl

 

Úprava souborů PDF v programu Microsoft Word se zase o něco více zjednodušila, když firma Microsoft přidala do Wordu počínaje verzí Word 2016 další možnosti. Ostatně poměrně slušnými možnostmi při práci se soubory PDF disponuje i internetový prohlížeč Edge.

Oprava chyb v souboru PDF v prostředí programu Microsoft Word 

Pokud naleznete ve znovu publikovaných nebo zvu uložených souborech PDF chyby, pak se můžete vrátit zpět a stránky dokumentu znovu naformátovat. S tokem textu obvykle problémy nejsou, ale horší je to s obrázky, okolo nichž je text zalamuje. Ty často tok textu narušují. Pokud k tomu dojde, ukončete odstavce tak, aby jedno textové pole končilo před obrázkem. Další textové pole pak bude začínat zase za obrázkem. Jakmile se vám to podaří, nastavte napevno umístění okna s obrázkem. 

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek, z místní nabídky, která se vzápětí zobrazí, pak vyberte položku Zalomit text > Další možnosti rozložení. Objeví se následující dialogové okno (viz obrázek).

Vyberte absolutní nebo relativní umístění

Pokud v novém dokumentu PDF došlo k přesunu a přeuspořádání textu, bude vhodné použít relativní nebo absolutní pozici. Toto nastavení umožní obrázku pohybovat se společně s textem. Pokud chcete, aby obrázek zůstal na stránce jedna vlevo dole, pak vyberte absolutní vodorovné i svislé umístění. Pokud není nutné stanovovat přesné umístění a ani není třeba je nijak odhadovat, pak jednoduše umístěte obrázek na nové místo a souřadnice tohoto nového umístění se objeví ve výše zobrazeném dialogovém okně automaticky. V tomto případě stačí vybrat možnost Absolutní nebo Relativní a zadání potvrdit stiskem tlačítka OK.

Jakmile vyřešíte všechny popisované problémy, pak zopakujte uložení nebo export do nového souboru PDF podle pokynů uvedených výše.

 

Pokračování

autor JD Sartain, David Čepička


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.