Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Software

Vývojář jak řemen - C ++ Builder 4 Enterprise

C++ Builder 4.0 je RAD programovací prostředí určené k vývoji aplikací v jazyceC++ pro prostředí Windows 95/98 a NT. Program se dodává v těchto verzích: Standard- umožňuje vizuální...

C++ Builder 4.0 je RAD programovací prostředí určené k vývoji aplikací v jazyce
C++ pro prostředí Windows 95/98 a NT. Program se dodává v těchto verzích:
Standard- umožňuje vizuální vývoj aplikací pomocí knihovny VCL, podporu
standardů COM a ActiveX, ladicí prostředí a další.
Professional - obsahuje navíc knihovny MFC a OWL, podporu pro vývoj
databázových a internetovských aplikací, prostředky pro lokalizaci, integrovaný
Turbo Assembler.
Enterprise - obsahuje kompletní prostředí pro vývoj distribuovaných aplikací
standardu CORBA, nástroje pro vývoj vícevrstevných databázových aplikací MIDAS,
program pro správu verzí InterSolv PVCS a další.
Spolu s Builderem se dodávají další programy Borland C++ 5.02, Resource
Workshop, InstallShield Express, JBuilder 2 Professional, databázový server
InterBase 5.5, MS IE, Netscape Navigator.

Práce s programem
Pracovní prostředí programu a vizuální způsob vytváření aplikace (vycházející z
Delphi) jsou stejné jako v minulé verzi. Při vytváření projektu je k dispozici
dostatečné množství šablon a průvodců (např. pro vytváření ActiveX, DLL
knihoven či aplikací pro podporu rozhodování), další si může uživatel vytvořit
sám. Vylepšení doznal prostředek ke správě projektu Project Manager, který
podporuje techniku drag & drop (přetažení objektů z jiných projektů či složek
Windows) a také rychlé vyhledávání a správu objektů projektu a okamžitý přístup
k programovému kódu. Zde Project Manager spolupracuje s další novinkou
programem Class Explorer, jehož cílem je rychlá a efektivní orientace v
jednotlivých složkách a metodách třídy (zobrazení ve stylu Průzkumníka).
Podporována je i rozevírací nabídka, která se objeví po stisku pravého tlačítka
myši. K dispozici je pochopitelně technologie dvoucestných nástrojů (Two-Way
Tools) a další standardní postupy při vizuálním návrhu aplikace a zápisu
programového kódu jednotlivých událostí (přibyla "nápověda" při psaní kódu
podle vzoru programů Microsoftu). Bohaté jsou i možnosti nastavení a uzpůsobení
prostředí programu, ať co se týká jednotlivých panelů a oken programu (C++
Builder nabízí možnost "ukotvení" i u oken a panelů aplikace), tak i např. při
volbě parametrů editoru či zobrazení jednotlivých komponent a jejich prvků.

Možnosti programování
C++ Builder nabízí možnost použití tří jazyků: C++, Objekt Pascal a Turbo
Assembler (i se speciálními instrukcemi určenými pro procesor Pentium MMX);
primární je však C++. Při vývoji se standardně používá knihovna uživatelského
rozhraní VCL (z programu Delphi), zvolit lze i MFC nebo OWL. C++ Builder také
umožňuje převod projektů vytvořených v prostředí Visual C++, a navíc obsahuje
Microsoft Active Template Library. Rozsáhlé jsou i možnosti, které C++ Builder
poskytuje při nastavení podmínek kompilace, ladění, optimalizace kódu pro různé
typy procesorů, možnost inkrementálního linkování atd. Ladicí prostředí C++
Builderu disponuje mimo standardních prvků laděním multithreadingových a
multiprocesorových aplikací, laděním v cílovém prostředí, vyhodnocováním
proměnných kódu Object Pascalu či laděním DLL přímo v programu. Kromě vývoje
distribuovaných aplikací na bázi COM firmy Microsoft (pouze pro prostředí
Windows, podporován je i Microsoft Transaction Server), podporuje C++ Builder
standard CORBA (pro platformy Windows, Solaris, HP/UX, Java). Vývoj usnadňuje
VisiBroker for Windows 3.3., k dispozici je několik průvodců, určených např.
pro vývoj CORBA serverů a klientů; pro vytváření vícevrstevných databázových
aplikací je určena sada komponent MIDAS. Pomocí C++
Builderu lze vytvářet i internetovské aplikace na bázi CGI a DLL knihoven. K
vývoji databázových webovských aplikací slouží Database Web Application Wizard,
prostřednictvím kterého lze v několika krocích nadefinovat všechny základní
parametry, a dále sada komponent Internet (například WebDispatcher ke
zpracování událostí určených pro Web server). Formuláře C++ Builderu mohou být
jednoduše převedeny na tzv. aktivní formuláře řídicí prvky ActiveX, které mohou
být zobrazeny např. ve webovských prohlížečích.

Podpora databází
C++ Builder umožňuje vývoj databázových aplikací libovolné velikosti.
Standardem firmy Inprise pro přístup k databázím je BDE, který nyní z
desktopových databází (rozhraní ODBC, dBASE, Paradox, FoxPro) podporuje i MS
Access 97. Ze SQL serverů jsou k dispozici nativní 32bitové ovladače pro MS SQL
Server, Informix, DB2, Sybase a Oracle 8 a 8i. Pro databáze Oracle je možno
využít i objektově relační rysy, jako jsou např. abstraktní datové typy (ADT),
reference na vnořené objekty či podpora nestrukturovaných dat položek BLOB a
CLOB. K základní správě tabulek dBASE a Paradox (nově také tabulek SQL
databází) slouží Database Desktop, k pokročilejší správě dat SQL Database
Explorer. Pro práci s SQL dotazy je určen SQL Builder; kód dotazu je možno psát
přímo nebo použít "vizuální" vytváření (dotazy lze také ukládat a načítat),
umožněno je provádění heterogenních dotazů. K použití údajů databází jsou
určeny komponenty stránek Data Access a Data Control; k vytváření tiskových
sestav pak komponenta QuickReports 3.0. Pro aplikace pro podporu rozhodování
slouží prvky komponenty Decision Cube, k tvorbě grafů lze použít např.
komponentu TeeChart.

C++ Builder 4 Enterprise
+ vizuální vývoj aplikací
+ podpora standardů COM, CORBA a technologie MIDAS
+ bohaté možnosti vývoje databázových aplikací
K recenzi poskytla firma:
Borland, s. r. o.
Malé nám. 13, Praha 1
Cena: 119 680 Kč, verze Standard 5 340 Kč bez DPH

9 0409/OK

autor Jiří Mičke


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.