Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.
 
PRO MOBIL
PRO MOBIL
KLASICKY
KLASICKY


Software

Vzorce s procenty v Excelu: % z celku, DPH... - 2.díl

Vzorce v tomto článku vám pomohou při nejběžnějších výpočtech – ať se jedná o výpočet daně z přidané hodnoty nebo o tipy pro výpočet procentního nárůstu nebo poklesu.

Předcházející díl

 

Vzorce pro práci s procenty, které se nachází v programu MS Excel, vám pomohou při těch nejběžnějších výpočtech, v nichž se v nějaké podobě uplatňují procenta – ať se jedná o výpočet daně z přidané hodnoty, nebo o výpočet procentního nárůstu nebo poklesu. Všechny námi prováděné výpočty ukážeme na konkrétních příkladech, třeba příklady pro převod zlomků na procenta, výpočet daně z přidané hodnoty z nějaké částky, výpočet počtu procent z celku, výpočet procentního nárůstu nebo poklesu, výpočet počtu procent dokončení nějakého projektu a výpočet percentilu. 

Výpočet odvedené daně z přidané hodnoty z celkové hodnoty zboží

Některé firmy prodávají své výrobky nebo služby s daní z přidané hodnoty (DPH) a pak následně tuto daň odvádí finančnímu úřadu. Velikost této daně je možné spočítat podělením koncové ceny (s DPH) číslem, které je součtem jedničky a velikosti DPH. Pokud jste tedy například zaplatili za lampu 1 500 Kč a velikost daně DPH je 21 %, pak podělte částku 1 500 Kč číslem 1,21. Zjistíte, že cena lampy bez DPH je 1239,67 Kč. Velikost daně DPH tedy je 260,33 Kč. Správnost výsledku si ověříte sečtením ceny bez DPH a velikosti DPH, kdy dostanete cenu s DPH, tj. v tomto případě částku 1 500 Kč, popřípadě vynásobením ceny bez DPH 21 procenty, kdy dostanete velikost daně DPH, tj. v tomto případě 260,33 Kč.

Pokud potřebujete zjistit velikost DPH u jednoho zboží, pak bohatě vystačíte s kalkulačkou. Pokud ale počítáte DPH pro veškeré zboží prodané za týden nebo za měsíc, pak bude lepší, pokud si v Excelu vytvoříte vzorec a ten zkopírujete přes všechny prodané položky a zboží uvedené na listu Excelu.

1. Zadejte na listu Excelu do sloupce A přibližně 12 položek (do buněk A2 až A14).

2. Do sloupce B (lépe řečeno do buněk B2 až B14) zadejte pro každou položku její výslednou cenu (včetně DPH).

3. Do sloupce C (lépe řečeno do buněk C2 až C14) zadejte velikost daně DPH. Číslo zadejte buď v podobě zlomku, desetinného čísla nebo v procentech. V našem případě se bude jednat o číslo 21/100 nebo 0,21, popřípadě 21 %.

4. Do buňky D2 zadejte následující vzorec: =SUMA(B2/(C2+1)). Clem tohoto vzorce je převod velikosti DPH v procentech na desetinné číslo, tj. pro daň o velikosti 21 procent se jedná o převod na číslo 1,21. Následně se celková cena 1 500 Kč podělí desetinným číslem 1,21, čímž se zjistí cena bez DPH, v tomto případě se jedná o číslo 1239,67 Kč.

5. Tento vzorec následně zkopírujte z buňky D2 do buňky D14.

6. Do buňky E2 pak zadejte rozdíl obsahu buněk B2 a D2, aby se zjistila velikost DPH pro finanční úřad. Jedná se o vzorec =SUMA(B2-D2). Vzorec z buňky E2 pak zkopírujte do všech buněk až do buňky E14 včetně.

7. Abyste měli jistotu, že je daň DPH vypočtena skutečně správně, zadejte do buněk F2 až F14 vzorec =SUMA(D2*C2). Pokud se ve sloupcích E a F objeví stejná čísla, spočítali jste daň DPH správně.

Výpočet daně DPH z celkové ceny zboží či služeb.

 

Pokračování

autor JD Sartain, David Čepička


Mobilní verze našich dalších titulů

 
 
Nahoru
 
Nahoru
 
© IDG Czech Republic, a.s.